Yrittäjät, Suomen pelastus

Se on taas sitä aikaa, että kaikki hokevat kuin yhdestä suusta kuinka tärkeitä yrittäjät ja yritykset ovat Suomelle. Kaikki yritykset ovat tietysti tärkeitä, mutta avainasemassa on pienten ja keskisuurten yritysten kyky investoida, kansainvälistyä ja tarjota työpaikkoja. Miten sitten tällaisia hyviä, tulosta tekeviä yrityksiä saadaan Suomeen enemmän?

Ensinnäkin yrittäjän täytyy olla hyvinvoiva. Yrittäjän hyvinvointi heijastuu vahvasti yrityksen hyvinvointiin. Yrittäjän hyvinvointia voidaan kohentaa helposti muuttamalla yrittäjän sosiaaliturvaa yrittäjyyttä kannustavaksi ja erilaiset elämäntilanteet huomioon ottavaksi. Sanomattakin on selvää, että samalle tasolle palkansaajien kanssa on päästävä. Lisäksi turhaa sääntelyä ja byrokratiaa on vähennettävä. Nyt suunta tuntuu olevan, kovasta yrittämisestä huolimatta, päin vastainen. Viimeisimpänä esimerkkinä voitaneen mainita tulorekisterin käyttöönotto, joka on aiheuttanut itkua ja hampaiden kiristystä yrittäjien keskuudessa. Tulorekisteri ei toimi teknisesti eikä se taivu todellisen elämän palkanmaksuun. Taas oikein malliesimerkki julkisin varoin tuotetusta ”palvelusta”.
Toisekseen yritysverotuksen tulee olla yrittäjyyttä tukevaa, yrittäjää riskinottoon sekä yritystoiminnan kasvattamiseen kannustavaa. Verotusta tulee siirtää välillisen verotuksen suuntaan ja tuloksen monikertaisesta verotuksesta luopua. Ainoastaan hyvää tulosta tekevä yritys voi investoida ja luoda kasvua. Kovalla verotuksella tämä on mahdotonta ja Suomi pysyy ikuisesti pääomaköyhänä, ulkomaisten yritysten ja pääomasijoittajien temmellyskenttänä.
Kun tätä itsekin yrittäjänä kirjoittelen, niin voin allekirjoittaa yllä olevan täysin. Itsekin olen huomannut että, kun on stressaantunut, niin mistään ei tahdo tulla mitään. Omalla kohdalla eniten stressiä aiheuttaa turha byrokratia. Se vie voimat totaalisesti, kun olisi ihan oikeitakin töitä tehtävänä. Toisekseen verotus ei innosta tekemään parastaan, kun kovat verot tuntuvat epäoikeudenmukaisilta. Ylenpalttisen verotuksen passivoiva vaikutus ulottuu tietysti myös työntekijöihin. Oletko koskaan kuullut kenenkään sanovan, ettei kannata tehdä ylitöitä tai yleensäkkään ansaita enemmän, ”kun kaikki menee veroihin”? Niin minäkin, ja monta kertaa.