Suomen työllisyysaste

Suomen työllisyysaste on saatu nostettua 72%:n ja se näkyy valtiontalouden merkittävänä kohenemisena. Prosentin korotus työllisyysasteeseen lisää käytettävissä olevaa rahaa valtiontalouteen 1-1,4 mrd euroa, eli ihan valtavasti! Työ on hyvinvoinnin lähde niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin. Kaikki pitäisi saada töihin. Uudeksi tavoitteeksi on asetettu 75%:n työllisyysaste. Uusia työpaikkoja tarvitaan siis reilu satatuhatta.
Kaikkihan me tiedämme mihin ne uudet työpaikat syntyvät? Uusiin ja pieniin yrityksiin. Yritystoiminnan aloittamisen ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnystä tulee edelleen madaltaa, samoin jo vakiintuneiden yritysten motivaatiota kasvaa ja tehdä hyvää tulosta tulee tukea. Suomen Yrittäjät ovat lanseeranneet oman Kasva suomi-tavoiteohjelman, jota jokaisen päättäjän olisi syytä lueskella tarkalla silmällä, jotta positiivinen kehitys saadaan jatkumaan.
Tavoiteohjelmassa mm. esitetään keinoja kannustavaan verojärjestelmään. Suomen menestyksen kannalta avainasemassa on pienten ja keskisuurten yritysten kyky investoida ja siten tarjota työpaikkoja. Kasvuun kannustavalla verotuksella tähän voidaan vaikuttaa todella merkittävästi. Esimerkiksi arvonlisäveron alarajan nosto 20 000 euroon helpottaisi merkittävästi aloittavan yrittäjän ensiaskeleita.
Myös rohkeita rakenneuudistuksia työmarkkinakentällä tarvitaan. Työllistämisen helpottamista, paikallisen sopimisen ja joustavuuden lisäämistä kaivataan kipeästi. Nämä asiat olisi syytä ottaa strategiseksi tavoitteeksi työlainsäädännön kehittämisessä, jotta saataisiin suomi tältäkin osin digiyhteiskuntaan, kun nyt ollaan edelleen sotien jälkeisessä maatalousyhteiskunnassa. Niihin aikoihin monesti oltiin samassa työpaikassa, samassa tehtävässä koko työura. Nyt maailma muuttuu todella nopeasti ja joustoja tarvitaan. Tästä hyötyisivät kaikki.
Yrittäjyys on vahva Suomen tukijalka. Itsekin kun tätä yrittäjänä kirjoittelen, niin tunnen ylpeyttä yrittäjien saavutuksista viime aikojen talouskehitykseen. Osaltaan tätä on tukenut hallituksen yrittäjämyönteinen politiikka, mutta myös yleinen ilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan on muuttunut huomattavasti positiivisemmaksi, mikä osaltaan kannustaa yrittäjiä tekemään parhaansa. Hyvä me!