Autovero puhuttaa jatkuvasti

Tuo tilapäiseksi tarkoitettu rahastus on täyttänyt 60 vuotta ja loppua ei näy. Autoveron tuotto on ollut valtiolle varsin merkittävä, mutta nyttemmin sen merkitys on vähentynyt huomattavasti. Kiitos EU:n. Tilalle on toki keksitty ajoneuvovero, jonka tuotto onkin jo selvästi suurempi kuin autoveron.

Vuonna 2008 autovero muutettiin hiilidioksidipäästöihin pohjautuvaksi. Vähäpäästöisten autojen autovero aleni ja vastaavasti suuripäästöisten autojen vero nousi. Ajatus on sinänsä hyvä, muttei loppuun saakka ajateltu. Nykyisin pienin vero on autoissa, jotka ovat joko kokonaan tai osittain akkujen varassa toimivia.

Kuten viime aikoina on uutisoitu, akkujen valmistus on todella saastuttavaa puuhaa. Samoin monet akuissa välttämättömät maametallit louhitaan lähes orjuutta muistuttavissa oloissa ja ympäristöstä piittaamatta. On jopa uutisoitu, että pienipäästöisellä diesel-autolla ajaa 150 000 – 200 000 km samalla päästömäärällä, mikä menee pelkkään akun valmistamiseen.

Akut ovat vielä nykyisin hyvin painavia ja auton rakenteita täytyy siitä syystä keventää muilla keinoilla, ettei auton kokonaispaino nousisi kohtuuttomaksi, ja ettei ajomatka siten jäisi nykyistäkin vaatimattomammaksi. Jotta autosta saadaan kevyt, on käytettävä paljon alumiinia. Alumiinin tuotanto vaatii todella paljon energiaa. Suurimmat esiintymät ovat Kiinassa ja suurin valmistaja Venäjällä. Ympäristöasiat ja energiatehokkuus tuskin ovat ihan päällimmäisenä mielessä. Samoin hiilikuitukomposiitit, muiden komposiittien ohella, ovat tarpeen, jotta autoihin saadaan luja ja kevyt rakenne, kun terästä ei voida käyttää. Halpaa ja ongelmatonta ei ole tämäkään.

Mielestäni autovero on menneen talven lumia ja sen joutaa jo poistaa. Jos siitä on pakko kärsiä, niin otettakoon autoveroa määriteltäessä huomioon myös auton valmistuksesta ja koko elinkaaresta aiheutuvat päästöt. Jos koko tuotantoketjun päästöt ja muut ympäristöhaitat otettaisiin huomioon, päästäisiin paljon totuudenmukaisempiin päästöarvoihin, ja olisihan se varmaa, että meillä menisi autojen verotaulukot uusiksi. Tässä suomalaisten ympäristökiimassa unohtuu jatkuvasti totuus, vaikka varmasti ihan hyvää tarkoitetaankin.